Sagittaria subulata

Den här Sagittaria-arten är praktisk en liten bottentäckare, normalt sett lågväxt, och kan skapa täta mattor som kan vara väldigt dekorativa i akvariet. Det är ganska ovanligt med låga matt-bildande växter som ställer så låga krav på ljuset som Sagittaria, och ändå kan växa och föröka sig relativt fort. Förökningen är för övrigt inget problem alls, Sagittaria bildar utlöpare som det utvecklas nya plantor från, man behöver alltså bara plantera några exemplar på en lämplig plats och vänta på att det ska bildas en så tät matta som ljus och näringstillgången tillåter.

Ljusstyrkan har viss inverkan på höjden på Sagittaria subulata, ju starkare ljus desto lägre brukar den bli, normal höjd är mellan 5 och 10 centimeter. Höjden kan variera mer än så, men om den blir högre än 10 centimeter och man inte vill ha den så hög bör man se över ljuset, om de är skuggade av något, om belysningen fungerar som den ska, om lysrör, reflektor och eventuellt täckglas är rena.

Inte alltför dålig tillgång på näring är ganska viktig för Sagittaria, så i nystartade eller alltför nitiskt städade akvarier är det viktigt att tillsätta växtnäring. Normalt sett får Sagittaria alldeles tillräckligt med näring från fiskarna i akvarier som har varit igång ett tag om man inte slamsuger i bottensubstratet för mycket, men att tillsätta extra akvarieväxtnäring brukar ge snabbare tillväxt, och får dom att må bättre.

 

Leave a Reply