Phyllanthus fluitans

Phyllanthus fluitans är en lite speciell flytväxt, den kan visserligen växa ganska snabbt, men jämfört med andra flytväxter verkar den sakna både högsta och näst högsta “växeln”  vilket gör den betydligt mindre invasiv än andra flytväxter. Om den trivs bra får man visserligen skörda den ibland för att den inte ska täcka för mycket av vattenytan, men det behövs inte alls lika ofta som med de flesta andra flytväxter när de trivs.

Rent allmänt ställer Phyllanthus samma typ av krav som de flesta flytväxter gör, den vill inte ha för stark cirkulation, men behöver näringsrikt vatten. Bladen är något vattenavstötande men den funktionen är ganska känslig och arten tål inte konstant stänk från exempelvis luftbubblor som spricker.

Färgen kan variera från ordentligt rödbrunt till ljust grönt, rötterna är oftast röda till rödaktiga. Ju starkare ljus desto större chans att bladen blir röda. Att inte ha för kväverikt vatten ger också bättre rödfärgning av bladen.

 

Leave a Reply