Hygroryza aristata

Hygroryza aristata är ett vattenlevande äkta gräs, vilket i sig är ganska ovanligt. Den är dessutom ganska ovanlig i akvarier, vilket jag tycker är ganska konstigt, jag har verkligen inga problem med att få den att trivas, inte några andra problem med den heller faktiskt. Av det lilla jag kan hitta om den på internet om den som akvarievxt så verkar andra inte heller anse att den är särskilt svårtskött.

Visst är det en flytväxt, så man ser inte bladen ovanifrån i vanliga övertäckta akvarier, men det är en ganska praktisk växt, stammen som oftast går jäms med och strax under ytan ger skydd för små fiskar. Hygroryza förgrenar sig oftast ganska flitigt, så man kan få täta buskage, särskilt om de får starkt ljus.

För öppna akvarier och akvaterrarier som inte är alltför små och som har bra ljus är det en mycket trevlig växt som jag rekommenderar starkt, eprsonligen tycker jag att den ger ett lite exotiskt intryck.

Tack vare att stjälkarna som växer längs ytan kan bli riktigt långa kan den vara användbar  som vattenrenare i stora akvarier med stora fiskar som har svårt att låta bli att gräva upp planterade växter. Mindre flytväxter som växer som enskilda exemplar brukar ha svårare med cirkulationen som oftast krävs för att hålla större fiskar. Nu är det ju inte så att Hygroryza är överförtjust i stark cirkulation, men den klarar det bättre än många andra flytväxter.

Så länge Hygroryza får bra med ljus och inte växer upp på något brukar den hålla “övervattensdelarna” i princip platt mot vattenytan, vilket gör att den inte behöver mer utrymme ovanför vattenytan än vad som är normalt.

Leave a Reply