Enkyträer

Enkyträer, Enchytraeus albidus, eller white worms på engelska, är små maskar, upp till några få centimeter långa och någon millimeter tjocka vitaktiga maskar som är ett relativt lättodlat och näringsrikt foder. De tillhör samma släkte som grindalsmaskar, men de vi akvarister kallar enkyträer är större än grindalsmaskarna, och kräver något svalare temperatur.

Enkyträer är ett lämpligt foder för ganska små upp till iaf ett par decimeter stora fiskar. Mycket näringsrikt, framförallt proteinrikt, så det är ett särskilt bra tillskottsfoder för uppfödning av ungfiskar, och när man vill få lek. Många författare varnar för den höga fetthalten, och anser att enkyträer användas väldigt lite om alls ens, å andra sidan har folk odlat exempelvis diskusfiskar på enbart enkyträer som enda foder under längre perioder. Fetthalten är inte så extremt hög heller, om man jämför med att proteinhalten är ca 5 gånger högre än fetthalten så är det bättre än många torrfoder.

Enkyträer odlas efter samma princip som grindalsmaskar, med den skillnaden att enkyträer behöver ha det lite svalare. Mängdmässigt får man vid rätt skötsel mycket större skördar från enkyträer än från grindaslmask.

Moderna odlingssubstrat så som seramis och icke klumpbildande kattsand som beskrivits för grindalsmaskarna gör enkyträerna mindre känsliga för värme, så det går att odla dom i normal rumstemperatur, blir det varmt får man se till att ställa kulturen svalt.

Leave a Reply