Dräktig?

En fråga nybörjare ofta ställer är; Är min fisk gravid? Det korta svaret är nej, men den kan vara dräktig.

Så här ligger det till, bland de vanliga nybörjarfiskarna är det Guppy, platy, molly, svärdbärare, endlers och indianplaty som föder färdiga yngel, det brukar kallas ungfödare. Det finns massor av andra arter också som dyker upp i butiker då och då, men de uppräknade arterna är vanligast.

De uppräknade arterna, och en hel del andra ungfödare har vad som kallas förrådsbefruktning, så om de bor eller har bott med en hane de senaste månaderna kommer de att föda yngel om de får trivas, sköts de väl får de kullar med ungefär en månads mellanrum, och de kan få flera kullar utan att bli parade mellan kullarna. Så om de inte vansköts är de i princip konstant dräktiga från att de blir könsmogna till “ålderns höst”, i alla fall om de får bo med en hane ibland eller konstant.

Att avgöra hur nära att föda en viss hona är kan vara svårt det finns en massa tecken som kan vara lite olika tydliga på olika arter, stammar och individer. Generellt blir honor som ska föda tjockare, framförallt nära analöppningen, alltså längst bak på magen. De kan bli mer oroliga i beteendet, och hos vissa kan man faktiskt de sista dagarna se ynglens ögon redan i magen på honan.

Vad ska man göra då om man har en “gravid” ungfödarhona? Ja, den spontana reaktionen är ofta att försöka rädda så många som möjligt. En vanlig “lösning” är att köpa en “födkasse”, vilket visst kan ha sin funktion, men oftast borde man tänka ett steg till. Om man räddar 30 yngel eller mer per hona man har, per månad, vart ska man då göra av dom när dom växer upp? Att packa akvariet fullt med fisk som man räddat som yngel med en nödlösning riskerar göra att det blir väldigt svårt att hålla god vattenkvalitet, vilket inte är bra för fiskarna. Mitt tips, om man inte vill ha fler akvarier, är att skaffa mycket växter och låta naturen ha sin gång med de yngel som inte klarar sig. Födkassarna är inte heller oproblematiska, ofta är det väldigt stressande för honan att vara i de små kassarna som säljs, inte sällan hoppar de ur, och om akvariet inte är täckt just där kan honan hamna på golvet, det händer också att andra fiskar hoppar in i födkassen och äter upp ynglen.

 

Leave a Reply